Kontakt

Ostoja Uroczysko

Wąbnice 14b

56-320 Krośnice

Tel. : + 48/695-226-670

e-mail: ostojauroczysko@o2.pl